POROTHERM

Ekologicky i ekonomicky – Řada cihelného zdiva Porotherm EKO+

Cihly z řady Porotherm EKO+ jsou vyrobeny pouze z přírodních materiálů a díky speciální receptuře výroby a děrování dosahují výborných tepelněizolačních vlastností. Splňují tak vysoké nároky na tepelný odpor zdiva i tepelnou akumulaci stěny. Přírodní původ cihlové konstrukce zajišťuje snadný prostup vodních par. Stěna tak dýchá a zajišťuje zdravé a kvalitní bydlení. Cihelné zdivo je v současné době k dostání v rozměrech 400 a 440 mm, ve variantě broušené i klasické cihly. Sortiment systému Porotherm rozšiřuje novinka v rozměru 500 mm. Cihly Porotherm 50 EKO+ jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 500 mm. Zdivo z těchto cihel dosahuje hodnoty prostupu tepla U = 0,19 W/(m2K), a je tak vhodnou volbou pro stavbu nízkoenergetických domů. Nový produkt společnosti Wienerberger je k dostání ve formátu broušené i klasické cihly pro tři varianty zdění. Technologie broušených cihel zajišťuje jednoduchou, rychlou a přesnou výstavbu. Broušená cihla Porotherm 50 EKO+ Profi / ProfiDryfix je určena pro zdění na tenkovrstvou maltu, nebo zdící pěnu Porotherm Dryfix. Cihla Porotherm 50 EKO+ je zděna na klasickou tepelně-izolační maltu. K základní broušené i klasické cihle jsou k dostání veškeré doplňkové formáty, tedy koncová, poloviční koncová a rohová cihla.

Akusticky dělící nosná stěna – Porotherm 30 AKU Z

Novinkou v cihelném zdivu z oblasti akustiky se v letošním roce stala cihla Porotherm 30 AKU Z. Nosné zdivo tloušťky 300 mm je zděné na klasickou maltu. Nepravidelné děrovaní a nový tvar zazubení styčné spáry zajišťuje zvýšení neprůzvučnosti stěn. Styčné spáry není nutné vyplňovat maltou a dochází k úspoře materiálu i snížení pracnosti. Cihly mají díky vyšší objemové hmotnosti a systému děrování výborné akustické a tepelně akumulační vlastnosti. Hodnota vážené laboratorní neprůzvučnosti Rw= 57 dB zaručuje dostatečnou rezervu normového požadavku. Zdivo je vhodnou volbou pro mezibytové příčky, splňují požadavky ČSN na zvukovou izolaci a tepelné vlastnosti zdiva.

Rychlá a úsporná technologie zdění - Porotherm ProfiDryfixSystem

Porotherm ProfiDryfixSystem je rychlé, bezpečné a úsporné zdění v každém ročním období. Představuje metodu zdění z broušených cihel Porotherm, spojovaných jednosložkovou polyuretanovou pěnou. Broušené cihly jsou dostupné ve všech tloušťkách zdiva a součástí sortimentu jsou i cihly doplňkové, které umožňují jednoduché řešení ostění, parapetů, koutů i rohů. Díky tomuto jednoduchému, velmi rychlému a suchému zpracování cihel je možné zdít i v zimním období až do -5°C. Mezi další výhody zdění na pěnu Porotherm Dryfix patří maximální tepelná ochrana díky odstranění tepelných mostů v ložných spárách mezi cihelnými bloky, úspory energií, vody i mechanizace. Doba výstavby je až o 50% rychlejší než při klasickém zdění a zdivo dosahuje vysoké pevnosti již po 20 minutách. Porotherm ProfiDryfixSystem je v kombinaci s cihlami Porotherm EKO+ vhodný též pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů, navíc je šetrný k životnímu prostředí díky minimální spotřebě zdicí pěny. Z porovnání ekologické bilance zdicí pěny Dryfix a malty pro tenké spáry, tj. pojiv pro zdivo z broušených cihel, vyplývá, že v sedmi z celkem osmi sledovaných charakteristik má zdicí pěna po dobu celého životního cyklu lepší až podstatně lepší ekologickou bilanci než malta pro tenké spáry.