TONDACH

Původně rakouská firma TONDACH slaví 20 let od vstupu na český trh. V naší zemi si TONDACH za tu dobu vybudoval stabilní pozici a dobré jméno v oblasti výroby stavebních hmot. Kdo by neznal motto TONDACH – Střecha dělá dům. Svým zákazníkům nabízí širokou nabídku vysoce kvalitních a odolných pálených střešních tašek v mnoha rozličných povrchových úpravách a barevných variantách. Kromě výroby pálených střešních tašek se TONDACH specializuje také na výrobu keramických i nekeramických střešních doplňků a broušených pálených cihel.

PŘEDNOSTI PÁLENÉ TAŠKY

Tradice

Do střední Evropy se pálená taška dostává v době vzestupu římského impéria. Velký rozmach pak zaznamenává s rozvojem průmyslu, kdy v 19. století byla vyvinuta tzv. Hollandská pánev – drážková taška – která se s určitými obměnami vyrábí dodnes.

Barevnost

Přímo výpalem hlíny se získává přírodní cihlová červeň, která není (na rozdíl od jiných druhů výrobků) ničím přibarvována – jedná se o tzv. režnou tašku. Nanášením jílových kalů s různým obsahem oxidů kovů a křemičitých přísad na vysušenou tašku a následným výpalem vzniká široká škála barevných možností – engob a glazur. Toto zušlechtění povrchu přírodní cestou (natavení přírodních materiálů na cihelný střep) je staletími prověřené. Barvy jsou neměnné, trvalé, a dlouhodobě odolávají působení přírodních vlivů. Díky tomu se dá každá střecha architektonicky sladit s daným prostředím

Ekologie a zdravé životní prostředí

Pálené tašky se vyrábí z čistě přírodních materiálů (hlíny, jílů, vody) za působení ohně. Neobsahují žádné škodliviny či chemické přísady. Při výrobě se používá ekologických postupů (včetně paliv), které neškodí ovzduší. Dají se snadno recyklovat. Pálený střep má vysoký tepelný odpor, vynikající akumulační vlastnosti a příznivý součinitel prostupu vodních par – taška tzv. „dýchá“. Proto při použití na střeše vytváří příjemné mikroklima bez tvorby plísní a mikrobů, zvláště při současném využívání podkroví.

Odolnost vůči UV záření a agresivnímu prostředí

Vzhledem k tomu, že barvy jsou součástí tašky (nejedná se o disperzní nátěry a nástřiky, ale engobování a glazování), jsou barvy trvalé a odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům po celou dobu životnosti krytiny. Vypálená taška odolává agresivnímu prostředí. Kyselé deště, ani ptačí trus (kyseliny a louhy) nezanechávají žádné stopy.

Pevnost

Tašky jsou odolné proti mechanickému poškození. Střecha z pálených tašek je pochozí (pro údržbu, případnou opravu či kontrolu). Pálené tašky TONDACH vysoce překračují hodnoty stanovené EN.

Široký sortiment

Tvárnost hlíny umožňuje vyrábět velmi širokou a různorodou škálu modelů různých tvarů a ozdobných doplňků, kterými je možné vytvořit z každé střechy jedinečný originál.

Bezpečnost střešního pláště

Systém dvojitých drážek v hlavové i boční části ražených tašek zaručuje mimořádnou ochranu a bariéru proti vnikající vodě, vířivému sněhu a prachu. Pálená taška tak lépe ochraňuje podstřešní konstrukce proti působení vlhka a lze ji použít ve velmi nízkých sklonech a v jakékoliv nadmořské výšce.

Kontrola kvality, záruka

V průběhu celé výroby se provádí kontrola kvality – od těžby hlíny až po expedici výrobků. Přísné testování a zkoušení zajišťuje, že tašky vyhoví přísným měřítkům nejen ČSN norem, ale i norem evropských, ČSN EN 1304 Pálené střešní tašky pro skládané krytiny – Definice a specifikace. Ve všech zkouškových parametrech vysoce překračují normové hodnoty. Společnost zavedla systém řízení výroby, který odpovídá systému jakosti ČSN EN ISO 9001, 2001. Díky tomu je na tento materiál poskytována záruka 33 let.

Okapový system GALECO

Vlastnosti systému
 • hluboký, tzv. kontinentální profil žlabu
 • speciální okraje zahnuté dovnitř žlabu brání přetékání vody ze žlabu při intenzivních srážkách
 • systém těsnění
 • široké přezkové spojky zvyšující stabilitu systému
 • přezkové žlabové rohy s těsněním – spojení žlabu přímo se žlabovým rohem bez nutnosti použití spojek
 • těsnění vyrobená z pryže EPDM – pružného, elastického materiálu odolného vůči stárnutí
 • univerzální přítlačné záslepky s těsněním
 • největší výběr barevných odstínů z okapových systému z potahované oceli dostupných na trhu
 • dostupné jsou oblouky s nestandardními úhly, což umožňuje použití systému i u architektonicky složitějších střech
 • Užitkové hodnoty
 • Estetický vzhled.
 • Vysoká mechanická odolnost.
 • Odolnost vůči teplotním rozdílům.
 • Záruka 35 let.
 • Ocel nejvyšší kvality.
 • Speciálně profilovaný hák vysoce odolný vůči zátěži.